Uchwała Zarządu GPW w sprawie zawieszenia obrotu na wniosek Emitenta, w związku z procedurą scalenia akcji

Zarząd Fon S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie na wniosek Emitenta podjął uchwałę nr 258/14 w sprawie zawieszenia na Głównym Rynku GPW obrotu akcjami Spółki, w związku z procedurą scalenia akcji.

Emitent informuje, że procedura scalenia akcji Spółki została wszczęta przez Zarząd w związku z treścią uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 18.02.2014 r.

Zawieszenie obrotu akcjami Spółki nastąpi w okresie od dnia 11 marca 2014 r. do dnia 26 marca 2014 r. włącznie.

Wobec powyższego Zarząd Emitenta informuje, że:
1) zlecenia maklerskie na akcje Emitenta przekazane na giełdę a nie zrealizowane do dnia 10 marca 2014r. (włącznie) tracą ważność po zakończeniu sesji giełdowej w tym dniu,
2) w okresie zawieszenia obrotu akcjami Spółki zlecenia maklerskie na akcje Spółki nie będą przyjmowane.

Zarząd Emitenta w załączeniu do niniejszego raportu przekazuje pełną treść uchwały Zarządu GPW S.A. w Warszawie nr 258/2014 z dnia 05.03.2014 r.

Załącznik: