Zawiadomienia Akcjonariuszy w trybie art. 69 ust. 1 Ustawy o ofercie

Zarząd Fon S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 17.04.2014r. do spółki wpłynęły zawiadomienia:
1) spółki DAMF INVEST S.A. z siedzibą w Płocku,
2) Pana Damiana Patrowicza,
3) Pana Mariusza Patrowicza
w sprawie ujawnienia stanu posiadania akcji Emitenta.

Pełną treść otrzymanych zawiadomień stanowią załączniki do niniejszego raportu.