Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 16.06.2014r.

Zarząd FON S.A. w Płocku zawiadamia o zwołaniu na dzień 16.06.2014r. na godzinę 15.30 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Płocku przy ul. Padlewskiego 18C.

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał stanowią załącznik do niniejszego raportu.