Korekta raportu nr 57/2014 – Nabycie akcji Emitenta – zawiadomienie w trybie art. 160 ustawy o obrocie.

Zarząd Spółki FON S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w raporcie nr 57/2014 z powodu omyłki pisarskiej błędnie podano datę wpływu zawiadomienia od członka Rady Nadzorczej. Prawidłowa data otrzymania przedmiotowego zawiadomienia to 17.06.2014r. Poniżej podajemy prawidłową treść zawiadomienia:

Zarząd Spółki FON S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 17.06.2014r. do siedziby Spółki wpłynęło zawiadomienie członka Rady Nadzorczej Emitenta złożone w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie o transakcji dokonanej przez podmiot blisko związany członka Rady Nadzorczej Emitenta w rozumieniu art. 160 ust. 2 ustawy o obrocie.
Członek Rady Nadzorczej złożył zawiadomienie o następujących transakcjach podmiotu blisko związanego:
– w dniu 3.06.2014r. zakup 1.723 akcji Emitenta po cenie 1,14 zł,
– w dniu 17.06.2014r. zakup 19.074 akcji Emitenta po cenie 1,13 zł.
Łącznie zakupiono 20.797 akcji Emitenta po średniej cenie 1,13 zł.