Nabycie akcji Emitenta – zawiadomienie pracownika Emitenta w trybie art. 160 ustawy o obrocie

Zarząd Spółki FON S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 17.06.2014r. do siedziby Spółki wpłynęło zawiadomienie pracownika Emitenta złożone w trybie art. 160 ust. 1 pkt 2 Ustawy o obrocie o transakcji dokonanej przez podmiot blisko związany pracownika Emitenta w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt. 4 lit. a) ustawy o obrocie.

Pracownik Emitenta złożył zawiadomienie o następujących transakcjach podmiotu blisko związanego:
– w dniu 3.06.2014r. zakup 1.723 akcji Emitenta po cenie 1,14 zł,
– w dniu 17.06.2014r. zakup 19.074 akcji Emitenta po cenie 1,13 zł.
Łącznie zakupiono 20.797 akcji Emitenta po średniej cenie 1,13 zł.