Zawiadomienia w trybie art. 160 ustawy o obrocie

Zarząd Spółki FON S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 26.06.2014r. do siedziby Spółki wpłynęły zawiadomienia dwóch członków Rady Nadzorczej Emitenta złożone w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie o transakcji dokonanej przez podmiot blisko związany z nimi w rozumieniu art. 160 ust. 2 ustawy o obrocie.

Ww. osoby złożyły zawiadomienia o następującej transakcji podmiotu blisko związanego dokonanego na akcjach Emitenta na podstawie umowy cywilnoprawnej w ramach programu skupu akcji własnych zgodnie z uchwałą nr 38 ZWZA FON SA z 16.06.2014r. :

– w dniu 25.06.2014r. zakup 215.583 akcji Emitenta po cenie 1,10 zł.