Wykaz Akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy FON S.A. zwołanym na dzień 16.06.2014r. po przerwie w dniu 26.06.2014r.

Zarząd Fon S.A. z siedzibą w Płocku przekazuje do publicznej wiadomości wykaz Akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 16.06.2014r. biorących udział w ZWZ Spółki po przerwie w dniu 26.06.2014r.

Akcjonariusz: Damf Invest S.A.
Liczba zarejestrowanych na ZWZA akcji: 50.364.798
Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 50.364.798
Udział w ogólnej liczbie głosów [%]: 79,94%
Udział w liczbie głosów na ZWZA [%]: 100,00%