Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy FON S.A. zwołanym na dzień 16.06.2014r. po przerwie w dniu 26.06.2014r.

Zarząd Fon S.A. z siedzibą w Płocku niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości treść Uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy FON S.A. zwołanym na dzień 16.06.2014r. po przerwie w dniu 26.06.2014r.

Załączniki: