Nabycie akcji Emitenta – zawiadomienie Członka Rady Nadzorczej w trybie art. 160 ustawy o obrocie

Zarząd FON S.A. w Płocku informuje, że w dniu 02.07.2014 r. do spółki wpłynęło zawiadomienie złożone przez Członka Rady Nadzorczej Emitenta w trybie art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie, w związku z dokonanymi przez podmiot blisko z nim związany w rozumieniu art. 160 ust. 2 ustawy o obrocie, transakcjami na akcjach Emitenta.

Członek Rady Nadzorczej Emitenta poinformował że podmiot z nim blisko związany dokonał nastepujących transakcji nabycia akcji Emitenta:

Dnia 27.06.2014 – 4 720 akcji po 1,10 zł
Dnia 02.07.2014 – 12 033 akcji po 1,09 zł
Łącznie nabyto – 16 753 akcji po cenie średniej 1,10 zł
Tryb zawarcia transakcji: Rynek regulowany w ramach notowań ciagłych.