Ogłoszenie Emitenta związane z podjętą Uchwałą ZWZ dotyczacą obniżenia kapitału zakładowego Spółki.

Zarząd FON S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w zwązku z Uchwałą nr 60 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 16.06.2014r kontynuowanego po przerwie w dniu 26.06.2014r, dotyczącą obiżenia kapitału zakładowego Spółki, w dniu 08 lipca 2014r zostało opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 130 (4509) pod pozycją 9039 ogłoszenie Emitenta wzywające wierzycieli do zgłaszania roszczeń wobec Spółki.
Poniżej przedstawiamy pełną treść zamieszczonego ogłoszenia.

Zarząd FON SA w Płocku informuje, że uchwałą nr 60 ZWZ Spółki z dnia 16.06.2014 r., kontynuowanego w dniu 26.06.2014 r.uchwalone zostało obniżenie kapitału zakładowego FON S.A. z kwoty 100.810.000,00 zł do kwoty 100.000.000,00 zł. Obniżenie kapitału związane jest z podjęciem przez to samo Zgromadzenie uchwały nr 59 dotyczącej umorzenia 506.250 akcji Spółki.
Wzywa się wierzycieli Spółki do zgłaszania roszczeń wobec Spółki w terminie 3 miesięcy od ukazania się tego ogłoszenia oraz zgłaszania sprzeciwu, jeżeli nie zgadzają się na obniżenie.