Ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej FON S.A.

Zarząd Spółki FON S.A. z siedzibą w Płocku w nawiązaniu do treści raportu bieżącego nr 65/2014 z dnia 26.06.2014 i raportu bieżącego nr 66/2014 z dnia 27.06.2014r. informuje, że w dniu 25.07.2014 r. ukonstytuowała się Rada Nadzorcza Spółki FON S.A. w następujący sposób:

• Pan Wojciech Hetkowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej FON S.A.,
• Pan Damian Patrowicz – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej FON S.A.,
• Pani Małgorzata Patrowicz – Sekretarz Rady Nadzorczej FON S.A.,
• Pani Marianna Patrowicz – Członek Rady Nadzorczej FON S.A.,
• Pan Piotr Cholewa – Członek Rady Nadzorczej FON S.A.
• Pan Jacek Koralewski – Członek Rady Nadzorczej FON S.A.

Życiorysy zawodowe Członków Rady Nadzorczej Spółki zostały zamieszczone w raporcie bieżącym nr 66/2014 z dnia 27.06.2014r.