Zmiana harmonogramu przekazywania raportów okresowych w 2014 roku – objęcie emitenta obowiązkiem publikacji skonsolidowanych raportów okresowych

Zarząd FON S.A. z siedzibą w Płocku w związku z faktem, że w trakcie przeglądu sprawozdania finansowego za I półrocze 2014r. Emitent objęty został obowiązkiem publikacji skonsolidowanych raportów okresowych, niniejszym dokonuje zmiany harmonogramu przekazywania raportów okresowych w roku 2014 opublikowanego raportem bieżącym nr 5/2014 z dnia 16.01.2014r. Emitent informuje, że nie ulegają zmianie daty publikacji raportów okresowych w roku 2014.

Emitent informuje, że raport okresowy za pierwsze półrocze 2014r., który opublikowany zostanie w dniu 29.08.2014r. oraz raport okresowy za III kwartał 2014r., który zostanie opublikowany w dniu 14.11.2014r. będą raportami skonsolidowanymi.

Emitent informuje, że na podstawie § 83 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych zamierza opublikować skonsolidowany rozszerzony raport półroczny zawierający skrócone półroczne sprawozdanie finansowe oraz na podstawie § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych zamierza opublikować rozszerzony raport za III kwartał 2014r. zawierający kwartalną informację finansową.