Nabycie akcji Emitenta – zawiadomienia Członka Rady Nadzorczej złożone w trybie art. 160 ustawy o obrocie

Zarząd FON S.A. w Płocku informuje, że w dniu 01.09.2014 r. do spółki wpłynęło zawiadomienie złożone przez Członka Rady Nadzorczej Emitenta w trybie art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie, w związku z dokonanymi przez podmiot blisko z nim związany w rozumieniu art. 160 ust. 2 ustawy o obrocie, transakcjami na akcjach Emitenta.

Członek Rady Nadzorczej Emitenta poinformował, że podmiot z nim blisko związany dokonał nastepującej transakcji nabycia akcji Emitenta:

Dnia 01.09.2014 – 118 364 akcji po 0,97 zł

Łącznie nabyto – 118 364 akcji po cenie średniej 0,97 zł
Tryb zawarcia transakcji: Rynek regulowany w ramach notowań ciagłych.