Nabycie akcji Emitenta – zawiadomienie w trybie art. 160 ustawy o obrocie

Zarząd FON S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 30.09.2014 r. do spółki wpłynęły zawiadomienia złożone przez trzech Członków Rady Nadzorczej Emitenta w trybie art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie, w związku z dokonanymi przez podmiot blisko z nimi związany w rozumieniu art. 160 ust. 2 ustawy o obrocie, transakcjami na akcjach Emitenta.

Trzej Członkowie Rady Nadzorczej Emitenta poinformowali, że podmiot z nim blisko związany dokonał następujących transakcji nabycia akcji Emitenta:

02.09.2014r. Kupno – 3 982 cena – 0,94 zł
23.09.2014r. Kupno – 8 622 cena – 0,93 zł
24.09.2014r. Kupno – 133 877 cena – 0,93 zł
25.09.2014r. Kupno – 43 612 cena – 0,94 zł
26.09.2014r. Kupno – 179 cena – 0,94 zł
29.09.2014r. Kupno – 121 279 cena – 0,94 zł
30.09.2014r. Kupno – 51 119 cena – 1,00 zł

Łącznie Kupno – 362 670 po średniej cenie 0,94 zł za akcje

Miejsce transakcji – rynek regulowany
Transakcje w ramach notowań ciągłych na rynku regulowanym