Korekta raportu bieżącego nr 86/2014 z dnia 30.09.2014r

Zarząd FON S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 03.10.2014 r. do spółki wpłynęły korekty zawiadomień złożone przez trzech Członków Rady Nadzorczej Emitenta w trybie art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie, dotyczące zawiadomień opublikowanych raportem bieżącym nr 86/2014 z dnia 30.09.2014r. w związku z dokonanymi przez podmiot blisko z nimi związany w rozumieniu art. 160 ust. 2 ustawy o obrocie, transakcjami na akcjach Emitenta.

Z treści otrzymanego zawiadomienia wynika, że błędnie podano cenę jednostkową kupna w transakcjach z dnia 29.09.2014r. Błędnie podana cena – 0,94 zł, winna być cena – 0,99 zł.
W związku z powyższym uległa również zmiana ceny średniej transakcji z podanej -0,94 zł, winno być – 0,95 zł.

Poniżej Emitent przedstawia treść danych z otrzymanej korekty zawiadomienia.

Trzej Członkowie Rady Nadzorczej Emitenta poinformowali, że podmiot z nim blisko związany dokonał następujących transakcji nabycia akcji Emitenta:

02.09.2014r. Kupno – 3 982 cena było – 0,94 zł cena winno być – 0,94 zł
23.09.2014r. Kupno – 8 622 cena było – 0,93 zł cena winno być – 0,93 zł
24.09.2014r. Kupno – 133 877 cena było – 0,93 zł cena winno być – 0,93 zł
25.09.2014r. Kupno – 43 612 cena było – 0,94 zł cena winno być – 0,94zł
26.09.2014r. Kupno – 179 cena było – 0,94 zł cena winno być – 0,94 zł
29.09.2014r. Kupno – 121 279 cena było – 0,94 zł cena winno być – 0,99 zł
30.09.2014r. Kupno – 51 119 cena było – 1,00 zł cena winno być – 1,00 zł

Łącznie Kupno – 362 670 po średniej cenie było 0,94 zł za akcje
Łącznie Kupno – 362 670 po średniej cenie winno być 0,95 zł za akcje

Miejsce transakcji – rynek regulowany
Transakcje w ramach notowań ciągłych na rynku regulowanym