Nabycie akcji Emitenta – zawiadomienie w trybie art. 160 ustawy o obrocie

Zarząd FON S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 22.10.2014 r. do spółki wpłynęły zawiadomienia złożone przez trzech Członków Rady Nadzorczej Emitenta w trybie art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie, w związku z transakcjami dokonanymi przez podmiot blisko związany z Członkami Rady Nadzorczej w rozumieniu art. 160 ust. 2 ustawy o obrocie.

Trzej Członkowie Rady Nadzorczej Emitenta poinformowali, o następujących transakcjach podmiotu blisko związanego na akcji Emitenta:

21.10.2014r. Kupno – 5 186 cena – 1,08 zł
22.10.2014r. Kupno – 113 390 cena – 1,07 złŁącznie Kupno – 118 576 po średniej cenie 1,07 zł za akcje

Miejsce transakcji – rynek regulowany
Transakcje w ramach notowań ciągłych na rynku regulowanym