Nabycie akcji Emitenta – zawiadomienie w trybie art. 160 ustawy o obrocie

Zarząd FON S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 23.10.2014 r. do spółki wpłynęły zawiadomienia złożone przez trzech Członków Rady Nadzorczej Emitenta w trybie art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie, w związku z transakcjami dokonanymi przez podmiot blisko związany z Członkami Rady Nadzorczej w rozumieniu art. 160 ust. 2 ustawy o obrocie.

Trzej Członkowie Rady Nadzorczej Emitenta poinformowali, o następujących transakcjach podmiotu blisko związanego na akcji Emitenta:

09.10.2014r. Kupno – 13 998 cena – 1,10 zł
23.10.2014r. Kupno – 13 273 cena – 1,06 złŁącznie Kupno – 27 271 po średniej cenie 1,08 zł za akcje

Miejsce transakcji – rynek regulowany
Transakcje w ramach notowań ciągłych na rynku regulowanym