Informacja akcjonariusza dotycząca bezpośredniej i pośredniej zmiany stanu posiadania akcji Emitenta.

Zarząd Fon S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 23.10.2014r. do Spółki wpłynęły zawiadomienia:

1. spółki Damf Invest S.A. z siedzibą w Płocku z dnia 23.10.2014r. w sprawie zmiany w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta w wyniku rejestracji przez Sąd Rejestrowy obniżenia kapitału zakładowego Emitenta oraz nabyciu akcji Spółki,
2. Pana Damiana Patrowicza z dnia 23.10.2014r. w sprawie pośredniej zmiany w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta w wyniku rejestracji przez Sąd Rejestrowy obniżenia kapitału zakładowego Emitenta oraz pośrednim nabyciu akcji Spółki,
3. Pana Mariusza Patrowicza z dnia 23.10.2014r. w sprawie pośredniej zmiany w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta w wyniku rejestracji przez Sąd Rejestrowy obniżenia kapitału zakładowego Emitenta oraz pośrednim nabyciu akcji Spółki.

Pełną treść otrzymanych zawiadomień zawierają załączniki do niniejszego raportu.

Załączniki: