Wykaz Akcjonariusza posiadających ponad 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Fon S.A. zwołanym na 30.10.2014r.

Zarząd Fon S.A. z siedzibą w Płocku przekazuje do publicznej wiadomości wykaz Akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 30.10.2014r.Akcjonariusz: Damf Invest S.A.
Liczba zarejestrowanych na NWZA akcji: 50.723.974
Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 50.723.974
Udział w ogólnej liczbie głosów [%}: – 81,16%
Udział w liczbie głosów na NWZA [%}: – 96,74%