Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Fon S.A. zwołanym na dzień 30.10.2014r.

Zarząd Fon S.A. z siedzibą w Płocku, niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości treść Uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Fon S.A. zwołanym na dzień 30.10.2014r.

Załączniki: