Nabycie akcji Emitenta – zawiadomienie w trybie art. 160 ustawy o obrocie

Zarząd FON S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 31.10.2014 r. do spółki wpłynęły zawiadomienia złożone przez trzech Członków Rady Nadzorczej Emitenta w trybie art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie, w związku z transakcjami dokonanymi przez podmiot blisko związany z Członkami Rady Nadzorczej w rozumieniu art. 160 ust. 2 ustawy o obrocie.

Trzej Członkowie Rady Nadzorczej Emitenta poinformowali, o następujących transakcjach podmiotu blisko związanego na akcji Emitenta:

28.10.2014r. Kupno – 33 605 cena – 1,03 zł
29.10.2014r. Kupno – 15 628 cena – 1,02 zł
30.10.2014r. Kupno – 9 000 cena – 1,05 zł

Łącznie Kupno – 58 233 po średniej cenie 1,03 zł za akcje

Miejsce transakcji – rynek regulowany
Transakcje w ramach notowań ciągłych na rynku regulowanym