Uchwała Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w sprawie umorzenia akcji Emitenta.

Zarząd Fon S.A. z siedziba w Płocku informuje, że w dniu 17.11.2014r do siedziby spółki wpłynęła Uchwała nr 962/14 z dnia 17.11.2014r. Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie dotycząca umorzenia 506.250 akcji Emitenta.

W załączeniu pełna treść otrzymanej Uchwały: