Zawiadomienia w trybie art. 160 ustawy o obrocie

Zarząd Spółki FON S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 19.11.2014r. do siedziby Spółki wpłynęły zawiadomienia:
– pięciu członków Rady Nadzorczej Emitenta,
– Członka Zarządu Emitenta,
złożone w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie o transakcji dokonanej przez podmiot blisko związany z nimi w rozumieniu art. 160 ust. 2 ustawy o obrocie.

Ww. osoby złożyły zawiadomienia o następującej transakcji podmiotu blisko związanego dokonanego na akcjach Emitenta na podstawie umowy cywilnoprawnej w ramach programu skupu akcji własnych zgodnie z uchwałą nr 5 NWZA FON SA z dnia 30.10.2014r.
– w dniu 17.11.2014r. zakup 15.000.000 akcji Emitenta po cenie 3,41 zł.

Ponadto Zarząd informuję, że dnia 19.11.2014r. do siedziby Spółki wpłynęły również zawiadomienia:
– trzech członków Rady Nadzorczej Emitenta,
złożone w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie o transakcjach dokonanych przez podmiot blisko związany z osobami zobowiązanymi w rozumieniu art. 160 ust. 2 ustawy o obrocie.

Ww. osoby złożyły zawiadomienia o następujących transakcjach podmiotu blisko związanego dokonanej na akcjach Emitenta:

– w dniu 14.11.2014r kupno 12.202 akcji Emitenta po cenie 1,04 zł – transakcje w ramach notowań ciągłych na rynku regulowanym. Łącznie kupno 12.202 akcji po cenie średniej 1,04 zł.

– w dniu 17.11.2014r. sprzedaż 15.000.000 akcji Emitenta po cenie 3,41 zł – transakcja w ramach umowy cywilnoprawnej poza rynkiem regulowanym.