Ujawnienie bezpośredniego i pośredniego stanu posiadania akcji Emitenta

Zarząd Fon S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 20.11.2014r do siedziby spółki wpłynęły zawiadomienia:

1. Spółki Damf Invest S.A. z dnia 20.11.2014r dotyczące ujawnienia bezpośredniego i pośredniego stanu posiadania akcji Emitenta.
2. Pana Damiana Patrowicza z dnia 20.11.2014r dotyczące ujawnienia pośredniego stanu posiadania akcji Emitenta.
3. Pana Mariusza Patrowicza z dnia 20.11.2014r dotyczące ujawnienia pośredniego stanu posiadania akcji Emitenta.

Pełną treść otrzymanych zawiadomień zawierają załączniki do niniejszego raportu: