Zawiadomienia w trybie art. 160 ustawy o obrocie

Zarząd Spółki FON S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 24.11.2014r. do siedziby Spółki wpłynęło zawiadomie Członka Rady Nadzorczej Emitenta z dnia 19.11.2014r, złożone w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie o transakcji dokonanej przez podmiot blisko związany z nim w rozumieniu art. 160 ust. 2 ustawy o obrocie.

Ww. Członek Rady Nadzorczej złożyły zawiadomienie o następującej transakcji podmiotu blisko związanego dokonanego na akcjach Emitenta na podstawie umowy cywilnoprawnej w ramach programu skupu akcji własnych zgodnie z uchwałą nr 5 NWZA FON SA z dnia 30.10.2014r.

– w dniu 17.11.2014r. zakup 15.000.000 akcji Emitenta po cenie 3,41 zł.