Wykaz Akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na NWZA FON S.A. zwołanym na dzień 30.10.2014r. po przerwie w dniu 28.11.2014r.

Zarząd Fon S.A. z siedzibą w Płocku przekazuje do publicznej wiadomości wykaz Akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 30.10.2014r. biorących udział w NWZA Spółki po przerwie w dniu 28.11.2014r.

Akcjonariusz: Damf Invest S.A.
Liczba zarejestrowanych na NWZA akcji: 50.723.794
Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 50.723.794
Udział w ogólnej liczbie głosów [%]: 81,16%
Udział w liczbie głosów na NWZA [%]: 100,00%