Ogłoszenie Emitenta związane z podjętą Uchwałą NWZ dotyczącą obniżenia kapitału zakładowego Spółki

Zarząd Fon S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w związku z Uchwałą nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 30.10.2014r kontynuowanego po przerwie w dniu 28.11.2014r dotyczącą obniżenia kapitału zakładowego Spółki, w dniu 11.12.2014r zostało opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 240 (4619) pod pozycją 16509 ogłoszenie Emitenta wzywające wierzycieli do zgłaszania roszczeń wobec Spółki.
Poniżej przedstawiamy pełna treść zamieszczonego ogłoszenia.

„Zarząd FON SA w Płocku informuje, że uchwałą nr 8 NWZ Spółki z dnia 30.10.2014 r., kontynuowanego po przerwie w dniu 28.11.2014 r., uchwalone zostało obniżenie kapitału zakładowego Spółki z kwoty 100.000.000,00 zł do kwoty 76.000.000,00 zł. Obniżenie kapitału związane jest z podjęciem przez to samo Zgromadzenie uchwały nr 7 dotyczącej umorzenia 15.000.000 akcji Spółki.
Wzywa się wierzycieli Spółki do zgłaszania roszczeń wobec Spółki w terminie 3 miesięcy od ukazania się tego ogłoszenia oraz zgłaszania sprzeciwu, jeżeli nie zgadzają się na obniżenie.”