Nabycie akcji Emitenta – zawiadomienie w trybie art. 160 ustawy o obrocie

Zarząd FON S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 16.12.2014 r. do spółki wpłynęły zawiadomienia złożone przez trzech Członków Rady Nadzorczej Emitenta w trybie art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie, w związku z transakcjami dokonanymi przez podmiot blisko związany z Członkami Rady Nadzorczej w rozumieniu art. 160 ust. 2 ustawy o obrocie.

Trzej Członkowie Rady Nadzorczej Emitenta poinformowali, o następujących transakcjach podmiotu blisko związanego na akcji Emitenta:

08.12.2014r. Kupno – 1 732 cena – 0,97 zł
09.12.2014r. Kupno – 1 344 cena – 0,97 zł
10.12.2014r. Kupno – 803 cena – 0,96 zł
11.12.2014r. Kupno – 1 741 cena – 0,96 zł
12.12.2014r. Kupno – 3 449 cena – 0,96 zł
15.12.2014r. Kupno – 2 967 cena – 0,96 zł
16.12.2014r. Kupno – 5 474 cena – 0,96 zł

Łącznie Kupno – 17 519 po średniej cenie 0,96 zł za akcje

Miejsce transakcji – rynek regulowany
Transakcje w ramach notowań ciągłych na rynku regulowanym