Nabycie akcji Emitenta – zawiadomienie w trybie art. 160 ustawy o obrocie

Zarząd FON S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 23.12.2014 r. do spółki wpłynęły zawiadomienia złożone przez trzech Członków Rady Nadzorczej Emitenta w trybie art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie, w związku z transakcjami dokonanymi przez podmiot blisko związany z Członkami Rady Nadzorczej w rozumieniu art. 160 ust. 2 ustawy o obrocie.

Trzej Członkowie Rady Nadzorczej Emitenta poinformowali, o następujących transakcjach podmiotu blisko związanego na akcji Emitenta:

17.12.2014r. Kupno – 2 688 cena – 0,95 zł
18.12.2014r. Kupno – 11 344 cena – 0,95 zł
19.12.2014r. Kupno – 5 147 cena – 0,95 zł
22.12.2014r. Kupno – 5 499 cena – 0,94 zł
23.12.2014r. Kupno – 26 560 cena – 0,90 zł

Łącznie Kupno – 51 238 po średniej cenie 0,92 zł za akcje

Miejsce transakcji – rynek regulowany
Transakcje w ramach notowań ciągłych na rynku regulowanym