Zakup akcji – zawiadomienie w trybie art. 160 ustawy o obrocie

Zarząd FON S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 23.01.2015r. do spółki wpłynęły zawiadomienia złożone przez trzech Członków Rady Nadzorczej Emitenta w trybie art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie, w związku z transakcjami dokonanymi przez podmiot blisko związany z Członkami Rady Nadzorczej w rozumieniu art. 160 ust. 2 ustawy o obrocie.

Trzej Członkowie Rady Nadzorczej Emitenta poinformował, o następujących transakcjach podmiotu blisko związanego na akcji Emitenta:

15.01.2015r. Kupno – 1 025 cena – 0,93 zł
19.01.2015r. Kupno – 508 cena – 0,93 zł
20.01.2015r. Kupno – 633 cena – 0,94 zł
21.01.2015r. Kupno – 842 cena – 0,93 zł
22.01.2015r. Kupno – 1 549 cena – 0,93 zł
23.01.2015r. Kupno – 2 180 cena – 0,94 zł

Łącznie kupno – 7 367 po średniej cenie – 0,93 zł

Miejsce transakcji – Rynek regulowany
Tryb zawarcia transakcji – Transakcje w ramach notowań ciągłych na rynku regulowanym