Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2015 r.

Zarząd Spółki FON S.A. z siedzibą w Płocku niniejszym przekazuje terminy publikacji raportów okresowych w roku 2015.

Raporty kwartalne publikowane przez Spółkę w roku 2015 będą w następujących datach:

Jednostkowy raport za I kwartał 2015 r. – 15.05.2015 r.
Jednostkowy raport za III kwartał 2015 r. – 16.11.2015 r.

Emitent informuje, że na podstawie § 101 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych nie będzie publikował raportu kwartalnego za II kwartał roku 2015 oraz na podstawie art. 102 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych nie będzie publikował raportu kwartalnego za IV kwartał roku 2014, z uwagi na wcześniejszą publikację raportu rocznego.

Raport półroczny za pierwsze półrocze 2015 r. zostanie przez Spółkę opublikowany w dniu 31.08.2015 r.

Raporty roczny za rok 2014 Emitent opublikuje w dniu 23.03.2015 r.