Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 29.06.2015 roku

Zarząd FON S.A. z siedzibą w Płocku niniejszym w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajny Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 29.06.2015 roku.

Załączniki: