Zakup akcji – zawiadomienie w trybie art. 160 ustawy o obrocie

Zarząd FON S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 28.07.2015r. do spółki wpłynęły zawiadomienia złożone przez trzech Członków Rady Nadzorczej Emitenta w trybie art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie, w związku z transakcjami dokonanymi przez osobę blisko związaną z Członkami Rady Nadzorczej w rozumieniu art. 160 ust. 2 ustawy o obrocie.

Trzech Członków Rady Nadzorczej Emitenta poinformowało, o następujących transakcjach osoby blisko związanej na akcjach Emitenta:

Data transakcji 03.07.2015 Kupno 2898 cena 0,67 zł
Data transakcj 06.07.2015 Kupno 1030 cena 0,70 zł
Data transakcj 08.07.2015 Kupno 100 cena 0,71 zł
Data transakcj 09.07.2015 Kupno 620 cena 0,71 zł
Data transakcj 10.07.2015 Kupno 1028 cena 0,70 zł
Data transakcj 13.07.2015 Kupno 300 cena 0,72 zł
Data transakcj 14.07.2015 Kupno 830 cena 0,69 zł
Data transakcj 15.07.2015 Kupno 532 cena 0,69 zł
Data transakcj 16.07.2015 Kupno 900 cena 0,67 zł
Data transakcj 17.07.2015 Kupno 910 cena 0,68 zł
Data transakcj 20.07.2015 Kupno 1085 cena 0,66 zł
Data transakcj 23.07.2015 Kupno 3000 cena 0,67 zł
Data transakcj 24.07.2015 Kupno 200 cena 0,66 zł
Data transakcj 27.07.2015 Kupno 1623 cena 0,65 zł
Data transakcj 28.07.2015 Kupno 400 cena 0,67 zł

Łącznie Kupno 15 456 akcji po średniej cenie 0,67 zł za akcje

Miejsce transakcji – Rynek regulowany
Tryb zawarcia transakcji – Transakcje w ramach notowań ciągłych na rynku regulowanym