Informacja w sprawie przewłaszczenia nieruchomości na zabezpieczenie

Zarząd FON S.A. w Płocku w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 38/2015 z dnia 25.08.2015r. informuje, że w dniu 14.09.2015r. do siedziby Spółki wpłynęło zawiadomienie o dokonaniu przez Sąd Rejonowy w Poznań – Stare Miasto w Poznaniu, V Wydział Ksiąg Wieczystych wpisu przewłaszczenia nieruchomości na rzecz Emitenta zgodnie z treścią Umowy z dnia 21.08.2015r. zawartej ze spółką Top Opał Sp. z o.o. w Poznaniu (KRS 0000518265).
Emitent wyjaśnia, że Umowa przewłaszczenia nieruchomości z dnia 21.08.2015r. zawarta została przez Emitenta na zabezpieczenie roszczeń przysługujących Emitentowi wobec spółki TOP Marka S.A. w siedzibą w Poznaniu (KRS 0000292265) wynikających z Umowy pożyczki pieniężnej zabezpieczonej o zawarciu, której Emitent informował raportem bieżącym nr 67/2013r. z dnia 31.12.2013r.
Emitent wyjaśnia, że na chwilę obecną postanowienie o wpisie przewłaszczenia nieruchomości na rzecz Emitenta nie jest prawomocne.
Emitent będzie informował na bieżąco o wszelkich istotnych zdarzeniach w związku z umową pożyczki z dnia 31.12.2013r. oraz Umową przewłaszczenia z dnia 21.08.2015r.