Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 01.12.2015r.

Zarząd FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku zawiadamia, że w dniu 04.11.2015r. do spółki wpłynęło pismo akcjonariusza spółki DAMF Invest S.A. w Płocku zawierające informację o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w trybie art. 399 § 3 k.s.h. na dzień 01.12.2015r. na godzinę 14:00, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Płocku (09-402) przy ul. Padlewskiego 18C.

Zarząd Spółki informuje, że w załączeniu przekazuje ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Załącznik: