Rejestracja zmian Statutu Spółki

Raport bieżący nr 54/2017 Zarząd FON S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 30.10.2017r. na podstawie pobranego drogą elektroniczną odpisu aktualnego Spółki, powziął informację o rejestracji zmian w rejestrze KRS Spółki. Emitent informuje, że Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego…

Zmiana składu Komitetu Audytu

Raport bieżący nr 53/2017 Zarząd FON S.A. w Płocku informuje, że na posiedzeniu w dniu 20.10.2017r. Rada Nadzorcza Spółki postanowiła dokonać zmiany dotychczasowego składu osobowego Komitetu Audytu. Rada Nadzorcza Emitenta postanowiła o powołaniu Komitetu Audytu w następującym składzie: Wojciech Hetkowski – Przewodniczący Komitetu Audytu Martyna Patrowicz – Członek Komitetu Audytu…

Zmiany w Radzie Nadzorczej Emitenta

Raport bieżący nr 49/2017 Zarząd FON S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że z dniem 21.09.2017r. w życie weszła uchwała nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27.04.2017r.w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki w związku ze złożoną przez Panią Mariannę Patrowicz rezygnacją z pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej…

Strona 10 z 49« Pierwsza...89101112...203040...Ostatnia »