Rejestracja zmian Statutu Spółki

Raport bieżący nr 44/2017 Zarząd FON S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 12.06.2017r. na podstawie pobranego drogą elektroniczą odpisu aktualnego KRS Spółki powziął wiedzę, że Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 07.06.2017r. dokonał rejestracji zmiany § 7a ust.1 Statutu…

Objęcie opcji konwertowalnych

Raport bieżący nr 43/2017 Zarząd FON S.A. z siedzibą w Płocku niniejszym informuje, że w dniu 06.06.2017 r. Emitent objął 18.000.000 szt. _słownie: osiemnaście milionów_ opcji konwertowalnych serii FON Capital wyemitowanych przez Spółkę Nasze Inwestycje Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku _KRS: 0000680090_ o wartości nominalnej 0,05 zł każda,…

Zawiązanie spółki FON Capital Sp. z o.o.

Raport bieżący nr 40/2017 Zarząd spółki FON S.A. z siedzibą w Płocku niniejszym informuje, że w dniu 24.05.2017r. pomiędzy Emitentem a Spółką Patro Invest Sp. z o.o. zawiązana została spółka FON Capital Sp. z.o.o. z siedzibą w Płocku, której Prezesem Zarządu został Pan Damian Patrowicz. Zawiązanie przedmiotowej spółki zostało dokonane…

Informacja dla Akcjonariuszy

Raport bieżący nr 39/2017 Zarząd FON S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 22.05.2017r. do spółki wpłynęło zawiadomienie Spółki Patro Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku o transakcji, o której mowa w art.19 ust.1 rozporządzenia MAR. Pełną treść otrzymanego zawiadomienia zawiera załącznik do niniejszego raportu. Załącznik:…

Stanowisko Emitenta dotyczące niezasadnego nałożenia kary na spółkę przez Komisję Nadzoru Finansowego

Raport bieżący nr 37/2017 Zarząd spółki FON S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 18.05.2016r. na postawie opublikowanego przez Komisję Nadzoru Finansowego komunikatu z 355. posiedzenia Komisji, powziął wiadomość o nałożeniu na Spółkę kary w wysokości 100.000,00 zł wobec stwierdzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego, że spółka nie dokonała…

Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy FON S.A. zwołanym na dzień 27.04.2017r. i kontynuowanym po przerwie w dniu 15.05.2017r.

Raport bieżący nr 36/2017 Zarząd FON S.A. z siedzibą w Płocku niniejszym w załączniku przekazuje do publicznej wiadomości treść Uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FON S.A., zwołane na dzień 27.04.2017r. i kontynuowane po przerwie w dniu 15.05.2017r. Załączniki: Uchwaly_ZWZ_po_przerwie_15.05.2017r Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy…

Strona 10 z 48« Pierwsza...89101112...203040...Ostatnia »