Informacja dla Akcjonariuszy – zawiadomienie o transakcji, o której mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR.

Raport bieżący nr 25/2018 Zarząd FON SE z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 18.06.2018r. do Spółki wpłynęło powiadomienie o transakcji osoby bliskozwiązanej, o której mowa art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR. Pełną treść otrzymanego zawiadomienia Emitent prezentuje w załączniku do niniejszego raportu Załączniki: Zawiadomienie_MAR Podstawa prawna Art. 19…

Zmiana stanu posiadania akcji Emitenta

Raport bieżący nr 24/2018 Zarząd FON SE z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 18.06.2018r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie Pana Damiana Patrowicz w sprawie pośredniego stanu posiadania akcji FON SE w ramach wykonania obowiązku określonego w art. 69 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego…

Oświadczenie Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w sprawie warunkowej rejestracji akcji

Raport bieżący nr 23/2018 Zarząd Spółki FON SE z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 06.06.2018r. do siedziby Spółki wpłynęło Oświadczenie Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. nr 355/2018 z dnia 06.06.2018r. w sprawie warunkowej rejestracji 9.499.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B Spółki FON SE pod kodem ISIN PLCASPL00019.…

Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 04.07.2018r.

Raport bieżący nr 22/2018 Zarząd FON SE z siedzibą w Płocku zawiadamia o zwołaniu na dzień 04.07.2018 r. na godzinę 12:30 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w Płocku przy ul. Padlewskiego 18C. Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stanowi załącznik do niniejszego raportu. Zarząd Emitenta jednocześnie informuje,…

Uchwała Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych dotycząca zmiany wartości nominalnej akcji Emitenta

Raport bieżący nr 19/2018 Zarząd FON SE z siedzibą w Płocku informuję, że w dniu 11.05.2018r. do spółki wpłynęła Uchwała Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. nr 295/2018 z dnia 11.05.2018r. dotycząca zmiany wartości nominalnej akcji Emitenta. Na podstawie §2 ust. 1 i 4 oraz §88 ust. 1 Regulaminu Krajowego…

Zamiana rodzaju akcji Emitenta

Raport bieżący nr 17/2018 Zarząd FON SE z siedzibą w Płocku, niniejszym informuje, że w dniu 26.04.2018r. do Spółki wpłynął wniosek akcjonariusza Emitenta, spółki PATRO INVEST OÜ z siedzibą Tallinie _Estonia_ złożony na podstawie art. 9 ust. 1 lit. c_ pkt. II_ Rozporządzenia Rady _WE_ nr 2157/2001 z dnia 8…