Informacja dotycząca realizacji umowy powiernictwa – wezwanie powiernika do zwrotnego przeniesienia nieruchomości na Emitenta

Raport bieżący nr 13/2018 Zarząd spółki FON SE z siedzibą w Płocku, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 3/2016 z dnia 12 stycznia 2016r. oraz raportu bieżącego nr 10/2018 z dnia 18 kwietnia 2018r. niniejszym informuje, że zgodnie z postanowieniami Umowy powiernictwa z dnia 12 stycznia 2016r. w dniu 20…

Połączenie Emitenta – FON S.A. (Spółka Przejmująca) z FON1 Polska Akciová společnost (Spółka Przejmowana), przyjęcie przez Emitenta formy prawnej Spółki Europejskiej SE oraz zmiana Statutu Spółki

Raport bieżący nr 12/2018 Zarząd FON SE _Emitent_ z siedzibą w Płocku, niniejszym informuje o dokonaniu w dniu 19.04.2018r. rejestracji połączenia Emitenta uprzednio działającego jako spółka akcyjna prawa polskiego pod firmą FON SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Płocku przy ul. Padlewskiego 18C, Polska, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego…

Raport roczny R 2017

Raport roczny R 2017 WYBRANE DANE FINANSOWE: w tys. ZŁ w tys. EUR 2017 2016 2017 2016 I. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 2 444 2 186 576 500 II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej -5818 1 188 -1 371 271 III. Zysk _strata_ przed opodatkowaniem -6 673…