Informacja dla Akcjonariuszy – zawiadomienie o transakcji, o której mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR

Raport bieżący nr 67/2017 Zarząd FON S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 12.12.2017r. do Spółki wpłynęło powiadomienie o transakcji osoby bliskozwiązanej, o której mowa art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR. Pełną treść otrzymanego zawiadomienia Emitent prezentuje w załączniku do niniejszego raportu Załączniki: 20171212164841887 Podstawa prawna Art. 19…

Korekta raportu bieżącego nr 63/2017 – Nabycie aktywów istotnej wartości

Raport bieżący nr 63/2017 Zarząd Fon S.A. niniejszym dokunuje korekty raportu bieżącego nr 63/2017 z dnia 04.12.2017r. w zakresie oczywistej omyłki pisarskiej dotyczącej podanej w pierwszym zdaniu raportu daty zawarcia umowy będącej przedmiotem tego raportu. W raporcie omyłkowo podano jako datę zawarcia umowy 04.04.2017r. zamiast prawidłowej daty 04.12.2017r. Pozostałe dane…

Informacja dla Akcjonariuszy – zawiadomienie o transakcji, o której mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR

Raport bieżący nr 64/2017 Zarząd FON S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 05.12.2017r. do Spółki wpłynęło powiadomienie o transakcji osoby bliskozwiązanej, o której mowa art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR. Pełną treść otrzymanego zawiadomienia Emitent prezentuje w załączniku do niniejszego raportu Załączniki: 20171205154752269 Podstawa prawna Art. 19…

Nabycie aktywów istotnej wartości

Raport bieżący nr 63/2017 Zarząd FON S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że Spółka za zgodą Rady Nadzorczej w dniu 04.04.2017r. zawarła umowę nabycia 27.000.000 _dwadzieścia siedem milionów_ sztuk Tokenów opartych na blockchainie Ethereum o nazwie PATRO-ICO1 _https://www.ethereum.org_ ze spółką PATRO INVEST OÜ z siedzibą w Tallinie. Nabyte przez Emitenta…

Zawarcie Umowy objęcia akcji Emitenta

Raport bieżący nr 62/2017 Zarząd FON S.A. z siedzibą w Płocku w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 57/2017 z dnia 21.11.2017r. informuje, że w dniu 04.12.2017r. Emitent zaoferował spółce PATRO INVEST OÜ z siedzibą w Tallinie, Estonia _nr. Rej 14381342_ do objęcia wszystkie 22.500.000 _słownie: dwadzieścia dwa miliony pięćset tysięcy_…

Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 03.01.2018r.

Raport bieżący nr 61/2017 Zarząd FON S.A. w Płocku zawiadamia o zwołaniu na dzień 03.01.2018 r. na godzinę 16:00 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w Płocku przy ul. Padlewskiego 18C. Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami Uchwał stanowi załącznik do niniejszego raportu. Załączniki: Ogłoszenie…

I Zawiadomienie o zamiarze połączenia FON S.A. (Spółka Przejmująca) z FON1 Polska Akciová společnost (Spółka Przejmowana)

Raport bieżący nr 60/2017 Zarząd FON S.A. z siedzibą w Płocku, niniejszym po raz pierwszy zawiadamia akcjonariuszy o zamiarze powzięcia uchwały o połączeniu FON S.A. z FON1 Polska Akciová společnost. W łączeniu wezmą udział: 1. Spółka przejmująca – FON SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Płocku przy ul. Padlewskiego 18C, Polska,…