Wykaz Akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 27.04.2017r.

Raport bieżący nr 26/2017 Zarząd FON S.A. z siedzibą w Płocku przekazuje do publicznej wiadomości wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 27.04.2017 roku; Akcjonariusz: Patro Invest Sp. z o.o. Liczba zarejestrowanych na ZWZ akcji: 22.394.000 Liczba głosów z zarejestrowanych…

Inwestycja FON S.A. w Opcje Inwestycyjną

Raport bieżący nr 24/2017 Zarząd FON S.A. w Płocku niniejszym informuje, że spółka dokonała inwestycji w Opcje Inwestycyjną, która umożliwiła inwestycje w instrumenty finansowe notowane na rynku Nova Giełda organizowanym przez Nova Giełda Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie _KRS 0000556560_. Emitent nabył jedną Opcję Inwestycyjną wyemitowaną przez…

Informacja złożona w trybie art. 19 MAR

Raport bieżący nr 20/2017 Zarząd FON S.A. z siedzibą w Płocku niniejszym informuje, iż w dniu 04.04.2017 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie o transakcji osoby blisko związanej Członka Rady Nadzorczej Spółki złożone w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR. Pełną treść otrzymanego zawiadomienia Emitent przekazuje w załączeniu. MAR_02.04.2017 Podstawa…

Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27 kwietnia 2017r.

Raport bieżący nr 18/2017 Zarząd FON S.A. w Płocku zawiadamia o zwołaniu na dzień 27 kwietnia 2017r. na godzinę 12:00 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Płocku _09-402_ przy ul. Padlewskiego 18C. Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stanowi załącznik do niniejszego raportu. Emitent…

Informacja dla Akcjonariuszy

Raport bieżący nr 17/2017 Zarząd FON S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 16.03.2017r. do spółki wpłynęły dwa zawiadomienia Członków Rady Nadzorczej Emitenta z dnia 16.03.2017r. złożone w trybie art. 160 ust.1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, o transakcji dokonanej przez podmiot blisko związany z Członkami Rady Nadzorczej…

Informacja dla Akcjonariuszy

Raport bieżący nr 16/2017 Zarząd FON S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 16.03.2017r. do spółki wpłynęło zawiadomienie Spółki Patro Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku o transakcji, o której mowa w art.19 ust.1 rozporządzenia MAR. Pełną treść otrzymanego zawiadomienia zawiera załącznik do niniejszego raportu. Zawiadomienie_Patro_Invest_Sp._z_o.o._art._19_MAR…