Zmiana w składzie Rady Nadzorczej FON SE

Raport bieżący nr 30/2018 FON SE z siedzibą w Płocku niniejszym informuje, że w dniu 04.07.2018r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Uchwałami nr 23 i 24, dokonało zmian w składzie osobowym Rady Nadzorczej Spółki. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanowiło z dniem 04.07.2018r. odwołać z funkcji Członka Rady Nadzorczej Emitenta Pana Damiana Patrowicz oraz…

Wykaz Akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 04.07.2018r.

Raport bieżący nr 29/2018 Zarząd FON SE z siedzibą w Płocku przekazuje do publicznej wiadomości wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 04.07.2018r; Akcjonariusz: Patro Invest OÜ z siedzibą w Tallinie _Estonia_ Liczba zarejestrowanych na ZWZ akcji: 13.001.000 Liczba głosów…

Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 04.07.2018r.

Raport bieżący nr 28/2018 Zarząd FON SE z siedzibą w Płocku niniejszym w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości treśc Uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbyło sie w dniu 04.07.2018r. Załączniki: 04.07.2018_akt_FON_SE Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe…

Informacja dla Akcjonariuszy – zawiadomienia o transakcji, o której mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR

Raport bieżący nr 27/2018 Zarząd FON SE z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 25.06.2018r. do Spółki wpłynęły dwa powiadomienia o transakcjach osób bliskozwiązanych, o których mowa art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR. Pełną treść otrzymanych zawiadomień Emitent prezentuje w załącznikach do niniejszego raportu. Załączniki: MAR_Patro_Invest_OU_FON_nabycie MAR_Patro_Invest_Sp._z_o.o._FON_zbycie Podstawa prawna…

Informacja dla Akcjonariuszy – zawiadomienie o transakcji, o której mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR.

Raport bieżący nr 25/2018 Zarząd FON SE z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 18.06.2018r. do Spółki wpłynęło powiadomienie o transakcji osoby bliskozwiązanej, o której mowa art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR. Pełną treść otrzymanego zawiadomienia Emitent prezentuje w załączniku do niniejszego raportu Załączniki: Zawiadomienie_MAR Podstawa prawna Art. 19…

Zmiana stanu posiadania akcji Emitenta

Raport bieżący nr 24/2018 Zarząd FON SE z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 18.06.2018r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie Pana Damiana Patrowicz w sprawie pośredniego stanu posiadania akcji FON SE w ramach wykonania obowiązku określonego w art. 69 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego…

Oświadczenie Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w sprawie warunkowej rejestracji akcji

Raport bieżący nr 23/2018 Zarząd Spółki FON SE z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 06.06.2018r. do siedziby Spółki wpłynęło Oświadczenie Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. nr 355/2018 z dnia 06.06.2018r. w sprawie warunkowej rejestracji 9.499.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B Spółki FON SE pod kodem ISIN PLCASPL00019.…

Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 04.07.2018r.

Raport bieżący nr 22/2018 Zarząd FON SE z siedzibą w Płocku zawiadamia o zwołaniu na dzień 04.07.2018 r. na godzinę 12:30 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w Płocku przy ul. Padlewskiego 18C. Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stanowi załącznik do niniejszego raportu. Zarząd Emitenta jednocześnie informuje,…

Strona 2 z 4712345...102030...Ostatnia »