Rejestracja zmian w Statucie Spółki – Emisja Bonusowa. Registration of amendments to the Articles of Association – Bonus Issue

Raport bieżący nr 13/2023 Zarząd Spółki FON SE z siedzibą w Tallinnie informuje, że w dniu 20.12.2023 roku właściwy dla prawa Estonii rejestr spółek handlowych _Ariregister_ dokonał rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki FON SE wynikającego z uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 23.11.2023 roku. W związku z…

Notowania Spółki FON SE – emisja bonusowa akcji. Stock market quotes of FON SE – bonus issue of shares.

Raport bieżący nr 12/2023 Zarząd FON SE z siedzibą w Tallinnie _dalej: „Emitent”, „Spółka”_ w odpowiedzi na pytania zadane przez akcjonariuszy Emitenta o udzielenie informacji w zakresie postępu prac nad przydziałem akcji i rejestracją emisji bonusowej informuje co następuje: Zarząd FON SE w wykonaniu uchwały nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia…

Protokół ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki FON SE z dnia 23.11.2023 r. (Protocol of the Ordinary General Meeting of Shareholders of FON SE of 23.11.2023)

Raport bieżący nr 9/2023 Miejsce spotkania: Płock, ul. Padlewskiego 18C, 09-402, Poland. Czas spotkania: 23 listopada 2023 o 12.00 _CET_. Zgodnie z wydrukiem z centralnej bazy danych wydziału rejestrowego Sądu Okręgowego w Tartu z dnia 23 listopada 2023 r. oraz zgodnie ze Statutem FON SE _dalej „Spółka”_, Spółka jest przedsiębiorcą,…

Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FON SE. Notice on Calling an Ordinary General Meeting of Shareholders of FON SE.

Raport bieżący nr 8/2023 Podstawa prawna: Estońska ustawa o rynku papierów wartościowych § 1876 Zarząd FON SE _kod rejestru: 14617916_ z siedzibą w Harju maakond, Kesklinna linnaosa, Tornimäe tn 5, 10145 Tallinn w Estonii zawiadamia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 23.11.2023 r. _czwartek_ na godzinę 12:00 _początek rejestracji…

Informacja o nieodbyciu się Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. (Information regarding Ordinary General Meeting of Shareholders that was not held).

Raport bieżący nr 7/2023 Zarząd Spółki FON SE _kod rejestru: 14617916_ z siedzibą w Tornimäe tn 5,10145, Tallinn, Estonia informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie zaplanowane na dzień 25 października 2023 r. nie odbyło się z uwagi na brak zarejestrowanych Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W związku z…