Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FON SE. Notice on Calling an Ordinary General Meeting of Shareholders of FON SE.

Raport bieżący nr 3/2023 Podstawa prawna: Estońska ustawa o rynku papierów wartościowych § 1876 Zarząd FON SE _kod rejestru: 14617916_ z siedzibą w Harju maakond, Kesklinna linnaosa, Tornimäe tn 5, 10145 Tallinn w Estonii zawiadamia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 21.07.2023 r. _piątek_ na godzinę 12:00 _początek rejestracji…

Informacja o nieodbyciu się Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. (Information regarding Ordinary General Meeting of Shareholders that was not held).

Raport bieżący nr 2/2023 Zarząd Spółki FON SE _kod rejestru: 14617916_ z siedzibą w Tornimäe tn 5,10145, Tallinn, Estonia informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie zaplanowane na dzień 21 czerwca 2023 r. nie odbyło się z uwagi na brak zarejestrowanych Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W związku z…

Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FON SE. Notice on Calling an Ordinary General Meeting of Shareholders of FON SE.

Raport bieżący nr 1/2023 Podstawa prawna: Estońska ustawa o rynku papierów wartościowych § 1876 Zarząd FON SE _kod rejestru: 14617916_ z siedzibą w Harju maakond, Kesklinna linnaosa, Tornimäe tn 5, 10145 Tallinn w Estonii zawiadamia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 21.06.2023 r. _środa_ na godzinę 12:00 _początek rejestracji…

Harmonogram przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2022/2023. (Schedule for submitting periodic reports in the financial year 2022/2023)

Raport bieżący nr 13/2022 Zarząd Spółki FON SE z siedzibą w Tallinnie niniejszym przekazuje terminy publikacji raportów okresowych w roku 2022/2023. Raporty kwartalne publikowane będą przez Spółkę w roku 2022 i 2023 w następujących datach: Jednostkowy raport za pierwsze 3 miesiące roku obrotowego 2022-2023 publikacja nastąpi w dniu 25.11.2022 r.…

Rejestracja zmian w Statucie Spółki. Registration of amendments to the Articles of Association.

Raport bieżący nr 12/2022 Zarząd Spółki FON SE z siedzibą w Tallinnie informuje, że w dniu 7.09.2022 roku właściwy dla prawa Estonii rejestr spółek handlowych _Ariregister_ dokonał rejestracji obniżenia kapitału zakładowego Spółki FON SE wynikającego z uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 24.05.2022 roku. W związku z…

Korekta raportu nr 14/2021 Harmonogram publikacji raportów okresowych za rok obrotowy 2021/2022. (Correction of the report no. 14/2021 The schedule of publication of the periodic reports for the financial year 2021/2022).

Raport bieżący nr 11/2022 W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 14/2021 z dnia 8 października 2021 roku tyt.: Harmonogram przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2021/2022 FON SE przekazuje nowy termin publikacji raportu rocznego za rok obrotowy 2021-2022. Publikacja jednostkowego raportu rocznego za rok obrotowy 2021-2022 nastąpi w dniu 30.09.2022…