Informacja dla Akcjonariuszy

Raport bieżący nr 5/2017 Zarząd FON S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 13.02.2017r. do Spółki wpłynęły dwa zawiadomienia o transakcjach osób bliskozwiązanych, o których mowa art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR. Pełną treść otrzymanych zawiadomień zawierają załączniki do niniejszego raportu. Załączniki: Zaw_Patro_Invest_MAR Zaw_Damf_Invest_MAR Podstawa prawna Art. 19…

Zmiana rodzaju zabezpieczenia zobowiązań akcjonariusza w ramach programu skupu akcji własnych na podstawie uchwały nr 5 NWZ z dnia 30.10.2014r.

Raport bieżący nr /2017 Zarząd FON S.A. w Płocku niniejszym informuje, że w dniu 12.01.2017r. do spółki wpłynął wniosek akcjonariusza spółki DAMF INVEST S.A. z siedzibą w Płocku _KRS 0000392143_ w trybie § 3 ust. 17 lit. c_ Uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FON S.A. z dnia 30.10.2014r. o…

Raport kwartalny Q 3/2016

Raport kwartalny Q 3/2016 WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 3 kwartał_y_ narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 3 kwartał_y_ narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 3 kwartał_y_ narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 3 kwartał_y_ narastająco / 2015 okres od…

Informacja o podjęciu przez Zarząd decyzji o dokonaniu odpisu aktualizującego wartość aktywów finansowych Emitenta

Raport bieżący nr 33/2016 Zarząd FON S.A. z siedzibą w Płocku niniejszym informuje, iż w związku z prowadzonymi przez Emitenta pracami nad raportem za III kwartał 2016 roku, Zarząd Emitenta w dniu 04.11.2016 r. podjął decyzję o zwiększeniu na dzień 30.09.2016 r. odpisu aktualizującego z tytułu spadku wartości posiadanych przez…