Zmiana stanu posiadania akcji Emitenta

Raport bieżący nr 15/2017 Zarząd FON S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 16.03.2017r. do Spółki wpłynęły zawiadomienia akcjonariuszy w ramach wykonania obowiązku określonego w art. 69 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych: 1. Spółki Patro Invest…

Informacja o podjęciu przez Zarząd decyzji o dokonaniu odpisu aktualizującego wartość aktywów finansowych Emitenta

Raport bieżący nr 14/2017 Zarząd FON S.A. z siedzibą w Płocku niniejszym informuje, iż w związku z prowadzonymi przez Emitenta pracami nad raportem rocznym za rok 2016, Zarząd Emitenta w dniu 09.03.2017 r. podjął decyzję o zwiększeniu na dzień 31.12.2016 r. odpisu aktualizującego z tytułu spadku wartości posiadanych przez Emitenta…

Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

Raport bieżący nr 12/2017 Zarząd spólki FON S.A. z siedzibą w Płocku niniejszym informuje, że w niu 22.02.2017r. do siedziby Emitenta wpłynęlo oświadczenie Członka Rady Nadzorczej Pani Marianny Patrowicz z dnia 22.02.2017r. dotyczące rezygnacji z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej FON S.A. Pani Marianna Patrowicz złożyła niniejszą rezygnację ze skutkiem…