Informacja o podjęciu przez Zarząd decyzji o dokonaniu odpisu aktualizującego wartość aktywów finansowych Emitenta

Raport bieżący nr 30/2016 Zarząd FON S.A. z siedzibą w Płocku niniejszym informuje, iż w związku z prowadzonymi przez Emitenta pracami nad raportem za I półrocze 2016 roku, Zarząd Emitenta w dniu 26.08.2016 r. podjął decyzję o zwiększeniu na dzień 30.06.2016 r. odpisu aktualizującego z tytułu spadku wartości posiadanych przez…

Rejestracja zmian Statutu Spółki

Raport bieżący nr 28/2016 Zarząd FON S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 30.06.2016 r. na podstawie pobranego drogą elektroniczną odpisu aktualnego Spółki, powziął informację o rejestracji w dniu 28.06.2016r. zmian w rejestrze KRS Spółki. Emitent informuje, że Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIV Wydział…

Informacja dla akcjonariuszy – umorzenie postępowania w sprawie nieważności uchwały NWZ

Raport bieżący nr 27/2016 Zarząd spółki FON S.A. z siedzibą w Płocku w nawiazaniu do raportu bieżącego nr 6/2016 z dnia 27.01.2016r. oraz nr 20/2016 z dnia 06.05.2016r. informuje, że w dniu 13.06.2016r. do siedziby pełnomocnika Emitenta wpłynęło postanowienie Sądu Okręgowego w Łodzi X Wydział Gospodarczy w przedmiocie umorzenia postępowania…

Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

Raport bieżący nr 26/2016 Zarząd FON S.A. z siedzibą w Płocku informuję, że w dniu 13.06.2016r. do Spółki oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej wpłynęła rezygnacja Pana Piotra Cholewy z dnia 06.06.2016r. z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Emitenta. Pan Piotr Cholewa złożył niniejszą rezygnację ze skutkiem na dzień odbycia najbliższego Walnego…

Spłata pożyczki przez Emitenta

Raport bieżący nr 24/2016 Zarząd FON S.A. z siedzibą w Płocku w nawiązaniu do raportów bieżących nr 15/2016 z dnia 28.04.2016r. oraz nr 9/2015 z dnia 18.02.2015r., dotyczących zawarcia umowy pożyczki pieniężnej ze spółką Investment Friends Capital S.A. z siedzibą w Płocku jako Pożyczkodawcą informuje, że w dniu 09.06.2016r dokonał…

Raport kwartalny Q 1/2016

Raport kwartalny Q 1/2016 WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 1 kwartał_y_ narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 1 kwartał_y_ narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 1 kwartał_y_ narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 1 kwartał_y_ narastająco / 2015 okres od…

Informacja o podjęciu przez Zarząd decyzji o dokonaniu odpisu aktualizującego wartości aktywów finansowych Emitenta

Raport bieżący nr 22/2016 Zarząd FON S.A. z siedzibą w Płocku niniejszym informuje, że w związku prowadzonymi przez Spółkę pracami nad raportem za I kwartał 2016, którego publikacja przewidziana została na dzień 16.05.2016r., Zarząd Emitenta w dniu 13.05.2016r. podjął decyzję o dokonaniu na dzień 31.03.2016r. odpisu aktualizującego z tytułu spadku…