Wznowienie obrotu akcjami Spółki po podziale akcji (splicie). Resumption of trading in the Company’s shares after the split

Raport bieżący nr 5/2020 W nawiązaniu do komunikatu Giełdy Papierów Wartościowych z dnia 20 stycznia 2020 roku oraz Uchwały Nr 36/2020 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 16 stycznia 2020 r. Zarząd FON SE informuje, że w związku z przeprowadzeniem operacji podziału akcji _split_ z dniem 21…

Złożenie wniosku o zawieszenie notowań akcji Spółki w związku z procedurą podziału(splitu) akcji Spółki. Submission of an application for suspension of listing of the Company’s shares as a result of the Company’s shares split procedure

Raport bieżący nr 4/2020 Zarząd FON SE informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka złożyła do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wniosek o zawieszenie na okres od dnia 16 stycznia 2020 r. do dnia 20 stycznia 2020 r. _włącznie_ notowań wszystkich akcji Spółki w związku z rozpoczętą procedurą podziału _splitu_…

Rejestracja zmian Statutu Spółki. Registration of changes in the Articles of Association of the Company

Raport bieżący nr 3/2020 Zarząd spółki FON SE z siedzibą w Tallinnie informuje, że w dniu dzisiejszym powziął wiedzę, iż dnia 15.01.2020 roku właściwy dla prawa Estonii rejestr spółek handlowych _Ariregister_ dokonał rejestracji zmian Statutu Spółki stosownie do Uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 6.01.2020 roku. W…

Protokół z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki FON SE z dnia 06.01.2020r. Protocol of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of FON SE of 06/01/2020

Raport bieżący nr 47/2019 Zarząd Spółki FON SE z siedzibą w Tallinnie, kod rejestrowy: 14617916, niniejszym informuje, iż w dniu 06.01.2020 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki. Na Walnym Zgromadzeniu obecny był jeden akcjonariusz – spółka Patro Invest OÜ z siedzibą w Tallinnie, kod rejestrowy: 14381342 reprezentowana przez…

Zawarcie umowy pożyczki z ELKOP SE

Raport bieżący nr 46/2019 Zarząd FON SE z siedzibą w Tallinnie niniejszym informuje, że w dniu 30.12.2019 r. Emitent jako Pożyczkodawca zawarł Umowę pożyczki pieniężnej ze spółką ELKOP SE z siedzibą w Płocku _KRS: 0000782225_ jako Pożyczkobiorcą. Na mocy Umowy z dnia 30.12.2019 r. Emitent udzielił Pożyczkobiorcy pożyczki pieniężnej w…

Zawarcie umowy pożyczki z ATLANTIS SE

Raport bieżący nr 45/2019 Zarząd FON SE w Tallinnie niniejszym informuje, że w dniu 30.12.2019r. Emitent jako Pożyczkobiorca zawarł Umowę pożyczki pieniężnej ze spółką ATLANTIS SE z siedzibą w Tallinie, Estonia _numer w rejestrze Ariregister Estonia: 14633855_ jako Pożyczkodawcą. Na mocy Umowy z dnia 30.12.2019r. Emitent otrzymał pożyczkę pieniężną w…

Raport kwartalny Q 3/2019

Raport kwartalny Q 3/2019 w tys. zł w tys. EUR 3 kwartał_y_ narastająco / 2019 okres od do kwartał_y_ narastająco / okres od do 3 kwartał_y_ narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 kwartał_y_ narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-12-31 I. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i…

Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FON SE. Notice on Calling an Extraordinary General Meeting of Shareholders of FON SE.

Raport bieżący nr 43/2019 Podstawa prawna: Estońska ustawa o rynku papierów wartościowych § 1876 Zarząd FON SE _kod rejestru: 14617916_ z siedzibą w Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Tornimäe tn 5, 10145 w Estonii zawiadamia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 6.01.2020 r. _poniedziałek_ na godzinę 12:00 _początek rejestracji…