Informacja o podjęciu przez Zarząd decyzji o dokonaniu odpisu aktualizującego wartość aktywów finansowych Emitenta

Raport bieżący nr 33/2016 Zarząd FON S.A. z siedzibą w Płocku niniejszym informuje, iż w związku z prowadzonymi przez Emitenta pracami nad raportem za III kwartał 2016 roku, Zarząd Emitenta w dniu 04.11.2016 r. podjął decyzję o zwiększeniu na dzień 30.09.2016 r. odpisu aktualizującego z tytułu spadku wartości posiadanych przez…

Informacja dla Akcjonariuszy

Raport bieżący nr 31/2016 Zarząd FON S.A. w Płocku niniejszym informuje, że w dniu 30.09.2016r. Emitent jako Pożyczkodawca zawarł umowę pożyczki pieniężnej ze spółką Damf Invest S.A. w Płocku _KRS 0000392143_ jako Pożyczkobiorcą. Na mocy umowy z dnia 30.09.2016r. Emitent udzielił Pożyczkobiorcy pożyczki w kwocie 700.000,00 zł. z terminem spłaty…

Informacja o podjęciu przez Zarząd decyzji o dokonaniu odpisu aktualizującego wartość aktywów finansowych Emitenta

Raport bieżący nr 30/2016 Zarząd FON S.A. z siedzibą w Płocku niniejszym informuje, iż w związku z prowadzonymi przez Emitenta pracami nad raportem za I półrocze 2016 roku, Zarząd Emitenta w dniu 26.08.2016 r. podjął decyzję o zwiększeniu na dzień 30.06.2016 r. odpisu aktualizującego z tytułu spadku wartości posiadanych przez…

Rejestracja zmian Statutu Spółki

Raport bieżący nr 28/2016 Zarząd FON S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 30.06.2016 r. na podstawie pobranego drogą elektroniczną odpisu aktualnego Spółki, powziął informację o rejestracji w dniu 28.06.2016r. zmian w rejestrze KRS Spółki. Emitent informuje, że Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIV Wydział…

Informacja dla akcjonariuszy – umorzenie postępowania w sprawie nieważności uchwały NWZ

Raport bieżący nr 27/2016 Zarząd spółki FON S.A. z siedzibą w Płocku w nawiazaniu do raportu bieżącego nr 6/2016 z dnia 27.01.2016r. oraz nr 20/2016 z dnia 06.05.2016r. informuje, że w dniu 13.06.2016r. do siedziby pełnomocnika Emitenta wpłynęło postanowienie Sądu Okręgowego w Łodzi X Wydział Gospodarczy w przedmiocie umorzenia postępowania…

Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

Raport bieżący nr 26/2016 Zarząd FON S.A. z siedzibą w Płocku informuję, że w dniu 13.06.2016r. do Spółki oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej wpłynęła rezygnacja Pana Piotra Cholewy z dnia 06.06.2016r. z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Emitenta. Pan Piotr Cholewa złożył niniejszą rezygnację ze skutkiem na dzień odbycia najbliższego Walnego…