Ujawnienie bezpośredniego i pośredniego stanu posiadania akcji Emitenta

Zarząd Fon S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 13.01.2015r do siedziby spółki wpłynęły zawiadomienia: 1. Spółki Damf Invest S.A. z dnia 13.01.2015r dotyczące ujawnienia bezpośredniego i pośredniego stanu posiadania akcji Emitenta. 2. Pana Damiana Patrowicza z dnia 13.01.2015r dotyczące ujawnienia pośredniego stanu posiadania akcji Emitenta. 3. Pana…

Częściowe rozliczenie znaczącej umowy

Zarząd FON S.A. w Płocku niniejszym informuje, że w dniu 29.12.2014r. dokonał częściowego rozliczenia zobowiązania do zapłaty części ceny nabycia udziałów spółki Trans RMF Plus Sp. z o.o. wynikającej z Umowy sprzedaży udziałów z dnia 29.12.2011r. na zasadach określonych w Umowie inwestycyjnej z dnia 29.12.2011r. Umowa sprzedaży udziałów z dnia…