Umowa pożyczki udziałów spółki celowej

Raport bieżący nr 21/2016 Zarząd spółki FON S.A. z siedzibą w Płocku w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 60/2015 z dnia 29.12.2015r. niniejszym informuje, że w dniu 12.05.2016r. Emitent zawarł ze spółką DAMF Invest S.A. w Płocku _KRS0000392143_ umowę pożyczki udziałów spółki FON Zarządzanie Nieruchomościami Sp. z o.o. _KRS 0000594728_.…

Informacja dla akcjonariuszy – cofnięcie powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały NWZ

Raport bieżący nr 20/2016 Zarząd spółki FON S.A. z siedzibą w Płocku w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 6/2016 z dnia 27.01.2016r. niniejszym informuje, że w dniu 05.05.2016r. pełnomocnikowi Emitenta doręczone zostało pismo procesowe strony powodowej w sprawie z powództwa akcjonariusza o stwierdzenie nieważności uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia…

Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 29.04.2016r.

Raport bieżący nr 18/2016 Zarząd FON S.A. z siedzibą w Płocku przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 29.04.2016 roku: Akcjonariusz: DAMF INVEST S.A. z siedzibą w Płocku Liczba zarejestrowanych na ZWZ akcji: 36.337.744 Liczba głosów…

Uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 29.04.2016r.

Raport bieżący nr 13/2016 Zarząd FON S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 05.04.2016r. do Spółki wpłynął wniosek akcjonariusza DAMF Invest S.A. w Płocku w trybie art. 401 § 1 k.s.h. o uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 29.04.2016r. Akcjonariusz zwrócił się o uzupełnienie porządku…

Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29.04.2016r.

Raport bieżący nr 12/2016 Zarząd FON S.A. w Płocku zawiadamia o zwołaniu na dzień 29.04.2016r. na godzinę 13:30 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Płocku przy ul. Padlewskiego 18C. Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał stanowią załączniki do niniejszego raportu. Załączniki:…