Zawarcie Umowy nabycia akcji własnych – Podsumowanie realizacji programu skupu akcji własnych.

Zarząd FON S.A. w Płocku w nawiązaniu do raportów bieżących nr nr 99/2014, 100/2014, 102/2014, 103/2014 oraz 104/2014 oraz 105/2014, niniejszym informuje, iż realizując program nabycia akcji własnych stosownie do postanowień uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30.10.2014r. w ramach prowadzonego programu skupu akcji własnych w dniu 17.11.2014r.…

Informacja w sprawie realizacji programu skupu akcji własnych …

Informacja w sprawie realizacji programu skupu akcji własnych – Zobowiązanie akcjonariusza oraz ustanowienie zabezpieczeń przez akcjonariusza w ramach programu skupu akcji własnych Spółki. Zarząd FON S.A. w Płocku w nawiązaniu do raportów bieżących nr 99/2014, 100/2014, 102/2014, 103/2014 oraz 104/2014, niniejszym informuje, że w ramach prowadzonego przez Emitenta programu skupu…

Informacja dla Akcjonariuszy – Stanowisko Zarządu wobec podjętych Uchwał przez NWZ w dniu 30.10.2014 r

Zarząd Fon S.A. wyrażając swoje stanowisko wobec treści podjętej w dniu dzisiejszym przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Uchwały nr 5 w sprawie udzielenia Zarządowi upoważnienia do nabycia akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia, informuje, że w ocenie Zarządu sytuacja ekonomiczna Spółki pozwala na realizację programu skupu akcji własnych zgodnie z…