Raport półroczny P 2021

Raport półroczny P 2021 WYBRANE DANE FINANSOWE: w tys. EUR 6 miesięcy zakończone 31.12.2021 (niebadane) 6 miesięcy zakończone 31.12.2020 (niebadane) I. Przychody z odsetek, ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 120 86 II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej 105 75 III. Zysk _strata_ przed opodatkowaniem 82 57 IV. Przepływy środków…

Protokół ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki FON SE z dnia 14.12.2021 r. Protocol of the Ordinary General Meeting of Shareholders of FON SE of 14/12/2021

Raport bieżący nr 18/2021 FON SE PROTOKÓŁ Z ROCZNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY Miejsce walnego: Płock, ul. Padlewskiego 18C, 09-402, Polska. Termin walnego: 14 grudnia 2021 r. O godz. 12.00 _Czas warszawski_. Zgodnie z wydrukiem z centralnej bazy danych wydziału rejestrowego Sądu Okręgowego w Tartu z dnia 14 grudnia 2021 r.…

Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FON SE. Notice on Calling an Ordinary General Meeting of Shareholders of FON SE.

Raport bieżący nr 17/2021 Podstawa prawna: Estońska ustawa o rynku papierów wartościowych § 1876 Zarząd FON SE _kod rejestru: 14617916_ z siedzibą w Tallinnie, Harju maakond, Kesklinna linnaosa, Tornimäe tn 5, 10145 w Estonii zawiadamia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 14.12.2021 r. _wtorek_ na godzinę 12:00 _początek rejestracji…

Informacja dotycząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki FON SE, które odbyło się w dniu 12.11.2021r. (Information regarding the Ordinary General Meeting of Shareholders of FON SE hold on 12.11.2021)

Raport bieżący nr 16/2021 Dnia 12 listopada 2021 roku o godzinie 12:00 w Płocku przy ul. Padlewskiego 18C, 09-402 Płock, Polska, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki FON SE, estoński kod rejestrowy 14617916, z siedzibą przy Tornimäe tn 5, Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, 10145, Estonia. Obecny był tylko…

Raport kwartalny Q 1/2021

Raport kwartalny Q 1/2021 WYBRANE DANE FINANSOWE: Trzy miesiące zakończone Trzy miesiące zakończone 30 września 2021 30 września 2020 w tys. EURO w tys. EURO Przychody z odsetek, ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 57 37 Zysk (strata) z działalności operacyjnej 56 33 Zysk (strata) przed opodatkowaniem 49 23 Przepływy…

Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FON SE. Notice on Calling an Ordinary General Meeting of Shareholders of FON SE

Raport bieżący nr 15/2021 Podstawa prawna: Estońska ustawa o rynku papierów wartościowych § 1876 Zarząd FON SE _kod rejestru: 14617916_ z siedzibą w Tallinnie, Harju maakond, Kesklinna linnaosa, Tornimäe tn 5, 10145 w Estonii zawiadamia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 12.11.2021 r. _piątek_ na godzinę 12:00 _początek rejestracji…

Harmonogram przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2021/2022. Schedule for submitting periodic reports in the financial year 2021/2022.

Raport bieżący nr 14/2021 Zarząd Spółki FON SE z siedzibą w Tallinnie niniejszym przekazuje terminy publikacji raportów okresowych w roku 2021/2022. Raporty kwartalne publikowane będą przez Spółkę w roku 2021 i 2022 w następujących datach: Jednostkowy raport za pierwsze 3 miesiące roku obrotowego 2021-2022 publikacja nastąpi w dniu 25.11.2021 r.…

Uzupełnienie raportu rocznego o zbiór zasad ładu korporacyjnego wraz ze stosownym oświadczeniem. Supplementing the annual report with a set of corporate governance rules along with a relevant statement.

Raport bieżący nr 13/2021 Emitent w uzupełnieniu do raportu rocznego za okres 01.07.2020 – 30.06.2021 opublikowanego w dniu 8.10.2021 przekazuje zbiór zasad ładu korporacyjnego wraz ze stosownym Oświadczeniem. In addition to the annual report for the period 01/07/2020 – 30/06/2021 published on 08/10/2021, the Issuer provides a set of corporate…

Raport roczny R (za okres od 01 lipca 2020 do 30 czerwca 2021 i za rok zakończony 30 czerwca 2021)

Raport roczny R (za okres od 01 lipca 2020 do 30 czerwca 2021 i za rok zakończony 30 czerwca 2021) WYBRANE DANE FINANSOWE: w tys. EUR Dwanaście miesięcy zakończone 30.06.2021r. Osiemnaście miesięcy zakończone 30.06.2020r. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów z działalności kontynuowanej 167 651 Przychody ze sprzedaży produktów,…

Zmiana terminu publikacji jednostkowego raportu rocznego za rok obrotowy 2020-2021. Change in the date of publication of yearly financial report for the financial year 2020-2021.

Raport bieżący nr 12/2021 Zarząd Spółki FON SE z siedzibą w Tallinnie w nawiązaniu do treści raportu bieżącego nr 29/2020 z dnia 31.10.2020roku, informuje iż dokonuje zmiany terminu publikacji jednostkowego raportu rocznego za rok obrotowy 2020-2021, którego publikacja przewidziana była na dzień 31.08.2021r. _wtorek_. Nowy termin publikacji jednostkowego raportu rocznego…