Harmonogram przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2022/2023. (Schedule for submitting periodic reports in the financial year 2022/2023)

Raport bieżący nr 13/2022 Zarząd Spółki FON SE z siedzibą w Tallinnie niniejszym przekazuje terminy publikacji raportów okresowych w roku 2022/2023. Raporty kwartalne publikowane będą przez Spółkę w roku 2022 i 2023 w następujących datach: Jednostkowy raport za pierwsze 3 miesiące roku obrotowego 2022-2023 publikacja nastąpi w dniu 25.11.2022 r.…

Rejestracja zmian w Statucie Spółki. Registration of amendments to the Articles of Association.

Raport bieżący nr 12/2022 Zarząd Spółki FON SE z siedzibą w Tallinnie informuje, że w dniu 7.09.2022 roku właściwy dla prawa Estonii rejestr spółek handlowych _Ariregister_ dokonał rejestracji obniżenia kapitału zakładowego Spółki FON SE wynikającego z uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 24.05.2022 roku. W związku z…

Korekta raportu nr 14/2021 Harmonogram publikacji raportów okresowych za rok obrotowy 2021/2022. (Correction of the report no. 14/2021 The schedule of publication of the periodic reports for the financial year 2021/2022).

Raport bieżący nr 11/2022 W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 14/2021 z dnia 8 października 2021 roku tyt.: Harmonogram przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2021/2022 FON SE przekazuje nowy termin publikacji raportu rocznego za rok obrotowy 2021-2022. Publikacja jednostkowego raportu rocznego za rok obrotowy 2021-2022 nastąpi w dniu 30.09.2022…

Rejestracja zmian w Statucie Spółki. Registration of amendments to the Articles of Association.

Raport bieżący nr 9/2022 Zarząd Spółki FON SE z siedzibą w Tallinnie informuje, że w dniu 3.06.2022 roku właściwy dla prawa Estonii rejestr spółek handlowych _Ariregister_ dokonał rejestracji zmian Statutu Spółki wynikających z uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 24.05.2022 roku. W związku z powyższym aktualne brzmienie…

Protokół z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki FON SE z dnia 24.05.2022 r. (Protocol of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of FON SE of 24/05/2022.)

Raport bieżący nr 8/2022 Zarząd Spółki Spółki FON SE z siedzibą w Tallinnie, kod rejestrowy: 14617916 niniejszym informuje, iż w dniu 24.05.2022 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki. Na Walnym Zgromadzeniu obecny był jeden akcjonariusz – spółka Patro Invest OÜ z siedzibą w Tallinnie, kod rejestrowy: 14381342 reprezentowany…

Protokół Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki FON SE z dnia 04.05.2022 r. (Protocol of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of FON SE of 4/05/2022.)

Raport bieżący nr 7/2022 Zarząd Spółki Spółki FON SE z siedzibą w Tallinnie, kod rejestrowy: 14617916 niniejszym informuje, iż w dniu 04.05.2022 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki. Na Walnym Zgromadzeniu obecny był jeden akcjonariusz – spółka Patro Invest OÜ z siedzibą w Tallinnie, kod rejestrowy: 14381342 reprezentowany…

Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FON SE. Notice on Calling an Extraordinary General Meeting of Shareholders of FON SE

Raport bieżący nr 6/2022 Podstawa prawna: Estońska ustawa o rynku papierów wartościowych § 1876 Zarząd FON SE _kod rejestru: 14617916_ z siedzibą w Harju maakond, Kesklinna linnaosa, Tornimäe tn 5, 10145 Tallinn w Estonii zawiadamia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 24.05.2022 r. _wtorek_ na godzinę 12:00 _początek rejestracji…

Informacja o nieodbyciu się Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. (Information regarding Extraordinary General Meeting of Shareholders that was not held).

Raport bieżący nr 5/2022 Zarząd Spółki FON SE _kod rejestru: 14617916_ z siedzibą w Tornimäe tn 5,10145, Tallinn, Estonia informuje, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zaplanowane na dzień 22 kwietnia 2022 r. nie odbyło z się z uwagi na brak zarejestrowanych Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W związku…