Raport roczny R 2017

Raport roczny R 2017 WYBRANE DANE FINANSOWE: w tys. ZŁ w tys. EUR 2017 2016 2017 2016 I. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 2 444 2 186 576 500 II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej -5818 1 188 -1 371 271 III. Zysk _strata_ przed opodatkowaniem -6 673…

Informacja dla Akcjonariuszy

Raport bieżący nr 5/2018 Zarząd Spółki FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku informuje, że w przypadku dalszego utrzymywania się poziomu notowań akcji Spółki, który będzie skutkował kwalifikacją do segmentu Lista Alertów, Zarząd Emitenta w drugim kwartale 2018r. planuje zwołać Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy celem podjęcia uchwały o scaleniu akcji Spółki.…

Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 03.01.2018r.

Raport bieżący nr 3/2018 Zarząd FON S.A. z siedzibą w Płocku niniejszym w załączniku przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 03.01.2018r. Załączniki: FON_NWZ_03.01.2018r. Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe…

Strona 4 z 47« Pierwsza...23456...102030...Ostatnia »