Zwiększenie stanu zaangażowania

Zwiększenie stanu zaangażowania – zawiadomienie Członka Rady Nadzorczej Emitenta w trybie art. 160 ustawy o obrocie Zarząd FON S.A. w Płocku informuje, że w dniu 16.01.2014 r. do spółki wpłynęło zawiadomienie złożone przez Członka Rady Nadzorczej Emitenta w trybie art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie, w związku z dokonanymi…

Zwiększenie stanu zaangażowania

Zwiększenie stanu zaangażowania – zawiadomienie Członka Rady Nadzorczej Emitenta w trybie art. 160 ustawy o obrocie Zarząd FON S.A. w Płocku informuje, że w dniu 16.01.2014 r. do spółki wpłynęło zawiadomienie złożone przez Członka Rady Nadzorczej Emitenta w trybie art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie, w związku z dokonanymi…

Zwiększenie stanu zaangażowania

Zwiększenie stanu zaangażowania – zawiadomienie Członka Rady Nadzorczej Emitenta w trybie art. 160 ustawy o obrocie Zarząd FON S.A. w Płocku informuje, że w dniu 16.01.2014 r. do spółki wpłynęło zawiadomienie złożone przez Członka Rady Nadzorczej Emitenta w trybie art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie, w związku z dokonanymi…

Zwiększenie stanu zaangażowania

Zwiększenie stanu zaangażowania – zawiadomienie Członka Rady Nadzorczej Emitenta w trybie art. 160 ustawy o obrocie Zarząd FON S.A. w Płocku informuje, że w dniu 16.01.2014 r. do spółki wpłynęło zawiadomienie złożone przez Członka Rady Nadzorczej Emitenta w trybie art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie, w związku z dokonanymi…

Podwyższenie kapitału zakładowego spółki w ramach kapitału docelowego w celu scalenia akcji.

Zarząd FON S.A. z siedzibą w Płocku informuje, ze w dniu 16.01.2014 r. Zarząd Emitenta podjął uchwałę w formie Aktu Notarialnego (Rep. A nr 96/2014) w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego, na mocy przysługującego mu upoważnienia w ramach kapitału docelowego. Podwyższenie kapitału, o którym mowa jest niezbędne, by uzyskać podzielną liczbę…

Uchwała KDPW w sprawie ustalenia dnia referencyjnego i dnia wymiany akcji wynikającej z połączenia spółek.

Zarząd FON S.A. z siedzibą w Płocku przekazuje w załączeniu Uchwałę Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych SA nr 13/14 dnia 8 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia dnia referencyjnego i dnia wymiany akcji wynikającej z połączenia spółek FON SA jako spółki przejmującej oraz spółek Atlantis Energy SA, Stark Development SA,…