Zwiększenie stanu zaangażowania

Zwiększenie stanu zaangażowania – zawiadomienia Członków Rady Nadzorczej Emitenta w trybie art. 160 ustawy o obrocie Zarząd FON S.A. w Płocku informuje, że w dniu 07.01.2014 r. do spółki wpłynęły zawiadomienia złożone przez 4 Członków Rady Nadzorczej Emitenta w trybie art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie, w związku z…

Zawarcie istotnej Umowy

Zawarcie istotnej Umowy – Umowa pożyczki ze spółką Top Marka S.A. w Poznaniu w kwocie 11 000 000 zł z możliwością jej zwiększenia do 20 000 000 zł. Zarząd FON S.A. w Płocku niniejszym informuje, że w dniu 30.12.2013 r. zawarł ze spółką Top Marka S.A. z siedzibą w Poznaniu…

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej

Zarząd FON S.A. z siedzibą w Płocku niniejszym informuje, że zgodnie z treścią uchwały nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 29.11.2013 r. w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki, która wobec faktu zarejestrowania przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie połączenia Spółek, o którym mowa…

Ujawnienie stanu posiadania akcji FON SA

Zarząd FON S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 03.12.2013 r. do spółki wpłynęły 3 zawiadomienia o ujawnieniu stanu posiadania akcji Emitenta złożone przez: DAMF Invest S.A. w Płocku, Pana Mariusza Patrowicza oraz Pana Damiana Patrowicza. Załączniki: 2013-12-03-ZAWIADOMIENIE_1 2013-12-03-ZAWIADOMIENIE_2 2013-12-03-ZAWIADOMIENIE_3

Nabycie akcji własnych

Zarząd FON S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 03.12.2013 r. wysłał do Komisji Nadzoru Finansowego zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1) o nabyciu przez Emitenta akcji własnych w ramach procedury skupu akcji własnych w celu ich wydania akcjonariuszom spółek przejmowanych na podstawie uchwały nr…