KRS zarejestrował podwyższenie kapitału zakładowego Spółki

Zarząd FON S.A. informuje, iż w dniu 08 lutego 2011 r. wpłynęło do Spółki Postanowienie Sądu Rejonowego dla miasta stołecznego Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o zarejestrowaniu w dniu 01.02.2011 r. podwyższenia wysokości kapitału zakładowego Emitenta. Wartość kapitału zakładowego Spółki została podwyższona z kwoty 3.601.080,70 zł (trzy miliony…

Informacja dla Akcjonariuszy

Zarząd FON S.A. (Emitent) z siedzibą w Płocku, na podstawie art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych informuje, iż w dniu 3 stycznia 2011 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie od członka Rady Nadzorczej Emitenta (dane członka Rady Nadzorczej znane są…

Strona 47 z 47« Pierwsza...102030...4344454647