Aneks do oferty o zakupie 100% udziałów TransRMF-Plus Sp.zo.o. wydłużający termin przyjęcia oferty do dnia 30.04.2012r.

Zarząd FON SA z siedzibą w Płocku informuje iż w dniu 10.04.2012r. aneksował termin ważności oferty nabycia 100% udziałów Spółki TransRMF-Plus Sp.zo.o. do dnia 30.04.2012r.o której Emitent informował w raporcie bieżącym o numerze 6/2012. Jednocześnie Zarząd FON SA informuje, że zmianie uległy wszystkie istotne terminy, w tym termin dotyczący dopłaty…

Zmiany w Zarządzie Spółki

FON S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 02.04.2012r. wygasło delegowanie Pana Wojciecha Hetkowskiego – Przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta do pełnienia funkcji w Zarządzie spółki w trybie 383 § 1 k.s.h. oraz że Rada Nadzorcza Spółki w dniu 03.04.2012r. podjęła uchwałę o powołaniu Pani Izabeli Jaroty – Wahed…

Skonsolidowany raport roczny (RS) 2011

Zawartość raportu (pliki PDF): Oswiadczenia_Zarzadu.pdf List_do_Akcjonariuszy_FON_SA_(2).pdf Raport_FON_Jednostkowy_2011_final_20032012.pdf FON_SA_BSF_2011_OPN_i_RAP_20_03_2012.pdf Sprawozdanie_jednostkowe_za_rok_2011.pdf Sprawozdanie_skonsolidowane_rok_2011.pdf GK_FON_BSSF_2011_OPN_i_RAP_20_03_2012.pdf 2011_Raport_FON_skonsolidowany_final__20032012.pdf list_Prezesa_Zarzadu_Grupy_FON_S_A.pdf

Otrzymanie istotnej oferty

Zarząd FON S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał od swojej spółki zależnej FON Ecology S.A. w Płocku ofertę sprzedaży 100% udziałów spółki TransRMF-Plus Sp.zo.o. z siedzibą w Płocku za łączną cenę 10.500.000zł. Oferta jest ważna do dnia 10.04.2012r. TransRMF-Plus Sp z.o.o. jest posiadaczem 13.957.500 akcji…

Zmiana terminu publikacji raportu rocznego

Zarząd FON S.A. w nawiązaniu do treści raportu nr 02/2012 z dnia 25.01.2012r. oraz raportu nr 4/2012 z dnia 02.03.2012r. informuje, że niniejszym Emitent dokonuje zmiany terminu publikacji raportu rocznego. Zgodnie z treścią raportu nr 04/2012 z dnia 02.03.2012r. publikacja raportu rocznego Emitenta planowana była na dzień 21.03.2012r. Zarząd Emitenta…

Zmiana publikacji sprawozdania rocznego

Zarząd FON S.A. w nawiązaniu do treści raportu nr 02/2012 z dnia 25.01.2012r. niniejszym informuje, że niniejszym Emitent dokonuje zmiany terminu publikacji raportu rocznego. Zgodnie z treścią raportu nr 02/2012 z dnia 25.01.2012r. publikacja raportu rocznego Emitenta planowana była na dzień 16.03.2012r. Zarząd Emitenta informuję, że nowa datą publikacji raportu…

Zmiany w Zarządzie Emitenta

FON S.A. niniejszym informuje, że Uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 01.03.2012r. ze skutkiem na dzień 02.03.2012r. z pełnionej funkcji Prezesa Zarządu Emitenta odwołana została Pani Sylwia Szwed. Do tymczasowego pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki na podstawie art. 383 §1 kodeksu spółek handlowych Rada Nadzorcza Emitenta postanowiła oddelegować na okres od…

Wykaz raportów bieżących i okresowych opublikowanych w roku 2011

Zarząd FON S.A. z siedzibą w Płocku niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości wykaz raportów bieżących oraz okresowych opublikowanych przez Emitenta w roku 2011r. Wykaz informacji bieżących i okresowych przekazanych przez Emitenta w roku 2011r stanowi załącznik do niniejszego raportu. Emitent ponadto informuje, że wszystkie raporty dostępne są na stronie internetowej…

Wybór podmiotu uprawnionego do przeprowadzania badania sprawozdania finansowego za rok 2011 oraz pierwsze półrocze 2012 roku

Zarząd FON S.A. z siedzibą w Płocku niniejszym informuje, że Rada Nadzorcza Emitenta na posiedzeniu w dniu 28.12.2011r. wybrała spółkę BDO Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisaną na listę biegłych rewidentów pod numerem 3355, jako podmiotu, który dokona badania jednostkowego sprawozdania finansowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Emitenta obejmującego…